Pretraga za:

Kategorija: Kritičko teorijski tekst

Autor: Milica Vujošević, Sonja Dragović, Jelena Rabrenović, Ružica Draganić

Naslov: Planiranje protiv grada – Kako su javni prostori i kulturna baština žrtvovani privatnim

Izdavač: Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore i
Nevladino udruženja KANA / ko ako ne arhitekt

Godina objavljivanja: 2018.

Knjiga je nastala kao rezultat projekta „I ti se pitaš: Planiranje po mjeri građana”, koji je KANA / ko ako ne arhitekt realizovala u Podgorici, na teritoriji mjesne zajednice Blok 5, tokom 2016. i 2017. godine.

Knjiga sadrži vrijedne rezultate istraživanja nastalog tokom ovog projekta, koji je imao za cilj da podigne svijest građana i arhitektonsko-urbanističke struke o javnom interesu i da podstakne njihovo aktivno učešće u procesima izrade planske dokumentacije.

Povod za realizaciju projekta bila je mogućnost izgradnje solitera i susjednih objekata na uglu Bulevara Mihajla Lalića i Bulevara Džordža Vašingtona u Podgorici, koja je data Detaljnim urbanističkim planovima za Blok 5 iz 2010. i 2012. godine. Problem izgradnje pomenutih objekata je u narušavanju urbanistički i arhitektonski zaokružene i vrijedne cjeline Bloka 5 – rješenjem koje se kosi sa stavovima relevatnih predstavnika struke, javnim interesima, kao i sa interesima zajednice koja ovaj prostor doživljava kao svoj.

Ova publikacija struktuirana je u šest poglavlja koji vode čitaoca od nastanka Bloka 5 – kroz analizu prvobitnog urbanističkog rješenja arh. Vukote Tupe Vukotića, nastalog 1976. godine, i razgovor sa autorom arhitektonskog rješenja stambenih zgrada, arh. Miletom Bojovićem; preko kritičke analize planova u kojima su ucrtani novi objeki. Predstavljen je teorijski pregled najznačajnijih pristupa planiranju i donošenju odluka od 1945. godine do danas, kao i primjeri participativnog urbanizma, koji se sve češće ispoljavaju u virtuelnom prostoru. To je bio i ovdje slučaj, jer su autori knjige aktivirali javnost i pokušali da je uključe u proces planiranja, jer je proces izrade novog plana bio u toku. Sprovedena je opsežna anketa, čiji su rezultati analizirani u knjizi. Na kraju, uz još jednu analizu postojećih i željenih linija pješačkog kretanja u Bloku 5, izvedeni su zaključci, koji su predočeni javnosti i ostalim učesnicima u procesu planiranja.

Ova publikacija predstavlja kritičku analizu stanja na terenu, važećih planova i samog procesa planiranja, i ima vrijednost u smislu prepoznavanja i očuvanja kvaliteta Bloka 5, kao jedinstvene i zaokružene urbanističko-arhitektonske cjeline koja i danas predstavlja jedan od najkvalitetnijih prostora za život u Podgorici