Pretraga za:

Kategorija: Kritičko teorijski tekst

Autor: doc. dr Dragan Komatina, dia; MSc Ema Alihodžić Jašarović

Naslov: Projekti Ivana Meštrovića i Harolda Bilinića na Lovćenu u tadašnjem političkom i ideološkom kontekstu

Objavljeno u: Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam – PROSTOR

Godina objavljivanja: 2018.

Rad kronološki identificira promjene u političkom i identitetskom smislu koje su utjecale na arhitektonske koncepte na području povijesno važnog lokaliteta Lovćena, a koji su ostavili vrlo autentičan arhitektonski izraz iz razdoblja od 19. stoljeća do danas, mijenjajući svoj oblik, funkciju i simbolizam. Rad istražuje četiri povijesna i arhitektonska ciklusa, s naglaskom na umjetnički diskurs Ivana Meštrovića i Harolda Bilinića.