Pretraga za:

Kategorija: Kritičko teorijski tekst

Autor: dr Vladimir Bojković

Naslov: The Meander Building by Architect Bruno Milić: The beginning of Modernism in the City of  Nikšić

Objavljeno u Znanstvenom časopisu za arhitekturu i urbanizam – PROSTOR

Godina objavljivanja: 2018.

Jedno od manje poznatih djela i jedino koje je projektovao u Crnoj Gori, zgrada Meander hrvatskog arhitekte Bruna Milića, po prvi put je predstavljena u radu “The Meander Building by Architect Bruno Milić; The Beginning of Modernism in the City of Nikšić” objavljenom u Znanstevnom časopisu Prostor broj 26 iz 2018.

Jedna od prvih zgrada kolektivnog stanovanja u Nikšiću ističe se karakterističnom formom, izlomljenom strukturom koja podsjeća na meander, krivudavi tok rijeke. Arhitekta Milić nije slučajno osmislio ovakvu formu zgrade. Upravo suprotno, oblik zgrade najvj erovatnije je proizišao iz analize nekoliko činilaca. Prvi se odnosi na potrebu osiguranja dovoljnog broja udobnih stanova. U strukturi stanova postoje dvosobni i jednosobni. Arhitekta Milić je predvidio manji broj zajedničkih prostora u vidu širokih ulaznih holova i zajedničkih spremišnih prostora. Drugi važan činilac u oblikovanju jeste pozicija zgrade. U novom gradskom bloku, u kojem do tada nije bilo arhitektonski značajnijih zgrada, Milić projektuje zgradu koja je postala dominantan element prostornog identiteta, simbol napretka i novih tendencija u razvoju grada. Treći činilac koji je uticao na oblik zgrade je referenca na postojeću arhitekturu u gradu, izgraðenu na temelju smjernica iz Prvog regulacionog plana. Čini se da je arhitekta MIlić preuzeo kara kterističan element arhitekture grada – kao što je ‘portun’. Na zgradi Meander taj je prolaz smješten na središnjem dijelu i povezuje unutrašnje dvorište zgrade s javnim pješačkim dijelom bulevara čime je veza sa prošlošću i prostorni kontinuitet gradske arhitekture ostvaren na nov i vremenu prilagođen način.