Pretraga za:

Kategorija: Realizovano djelo

Autor: Miroslava Vujadinović

Naslov: Dječji vrtić i jaslice u naselju Zagorič u Podgorici

Investitor: Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Godina realizacije projekta: 2015–2016

Objekat kružne forme je nastao kao rezultat istraživanja kojim bi se zadovoljili parametri zadati UTU uslovima i smjernice važećeg Pravinika: koncept centralnog atriuma svodi dužinu komunikacija na najmanju moguću mjeru, i omogućava da se ispune zahtjevi u pogledu kapaciteta ustanove u odnosu na površinu objekta.

Planiran za boravak 200 djece: 5 radnih soba predviđenih za uzrast jaslica smještenih na spratu, i 6 radnih soba sa djecu uzrasta vrtića lociranih na prizemlju (18 djece po radnoj sobi površne 54m2). Ulaz za djecu uzrasta vrtića je odvojen od ulaza za djecu uzrasta jaslica, koji je ujedno i službeni ulaz. Ekonomski ulaz je izdvojen, i orijentisan na drugu pristupnu saobraćajnicu.

Atrijum je zajednički prostor sa funkcijom terase, prostora za igru, natkriven izdignutom staklenom nadstrešnicom radi slobodnog protoka vazduha. Na ovaj način je omogućeno prirodno osvijetjenje i ventilisanje komunikacija prizemlja i sprata, a otvaranjem staklenih stijena u prizemlju, dobija se jedinstven prostor sa holom i sobom za zajedničke aktivnosti. Različita boja vrata na radnim sobama olaksava orijentaciju unutar kružnih putanja.

Korištena je kombinacija tri osnovne i dvije složene boje u unutrašnjoj obradi podova, keramičkih pločica, vrata soba u odnosu na vrata sanitarija (po dvije boje u okviru jedne radne grupacije), uklađeno sa mobilijarem, a sve u cilju naglašavanja značaja boja u razvoju djece, i stvaranja bajkovitog enterijera.

Krug kao forma korišten je u detaljima spuštenog plafona komunikacija, prozorima stepenišnog prostora, unutrašnjoj i spoljašnjoj ogradi.Različitom debljinom stiropora obradjenog bavalitom različite granulacije, rasporedom po principu šah polja, uz pojedinačnu primjenu navedenih boja, razbijena je jednostavnost kružne fasade.