Pretraga za:

Kategorija: Realizovano djelo

Autori: Đorđe Gregović, Veljko Radulović, Branislav Gregović

Naslov: Nacionalni restoran na Biogradskom jezeru, Kolašin

Saradnik: Marko Bešović

Investitor: JP Nacionalni parkovi Crne Gore

Godina realizacija projekta: 2015–2018

Predmetni objekat lociran je na mjestu nekdašnjeg restorana, i nalazi se u blizini obale Biogradskog jezera, na kraju pristupnog platoa iz pravca Kraljevog kola u blizini objekta Centra za posjetioce i iznad šetališne staze oko jezera . Lokacija je zaravnjeni plato na strmom nagibu terena prema jezeru, i obrasla je kvalitetnim bukovim stablima. Novi objekat je pozicioniran bez ugrožavanja postojećih stabala, turističko‐ugostiteljskog je tipa, spratnosti Po+P+Pk.

Osnovna projektantska namejra podrazumjevala je ostvarivanje svedenog, funkcionalnog i prepoznatljivog arhitektonskog sklopa, koji se nenametljivo useljava u senzitivni kontekst postojeće lokacije.

Glavni motiv su kose krovne ravni koje se nadkriljuju nad osnovnim sadržajem, organizovanim u dvije korisne etaže, sa frontalno organizovanom poligonalnom terasom.

Jednostavna geometrija, i skoro puna simetrija volumena, ostvarili su nenametljivost novog sklopa, koji je lociran na kameni postament poligonalne kontrue – “okamenjene” izohipse terena.

Prizemlje je na koti 1.112 m od nivoa mora i sadrži restoranski dio koji se sastoji od sale, šanka, kuhinje i 2 toaleta za goste ,ostave i garderobera. Na potkrovlju se nalazi galerija sa ostavom. U podrumu objekta se nalazi magacin pica , magacin hrane, dva kupatila sa garderoberom, kotlarnica i kancelacija.

Konstrukcija objekta je armirano betonska livena na licu mejsta, sa ab ‐ zidnim platnima,

stubovima i gredama.

U materijalizaciji enterijera i eksteriejra preovlađuje drvo i kamen, a fasadna anvelopa ka jezeru je ostakljena, potpuno transparentna fasadna stijena visine dvije etaže.

Kategorija: Realizovano djelo

Autori: Đorđe Gregović, Veljko Radulović, Branislav Gregović

Naslov: Nacionalni restoran na Biogradskom jezeru, Kolašin

Saradnik: Marko Bešović

Investitor: JP Nacionalni parkovi Crne Gore

Godina realizacija projekta: 2015–2018

Predmetni objekat lociran je na mjestu nekdašnjeg restorana, i nalazi se u blizini obale Biogradskog jezera, na kraju pristupnog platoa iz pravca Kraljevog kola u blizini objekta Centra za posjetioce i iznad šetališne staze oko jezera . Lokacija je zaravnjeni plato na strmom nagibu terena prema jezeru, i obrasla je kvalitetnim bukovim stablima. Novi objekat je pozicioniran bez ugrožavanja postojećih stabala, turističko‐ugostiteljskog je tipa, spratnosti Po+P+Pk.

Osnovna projektantska namejra podrazumjevala je ostvarivanje svedenog, funkcionalnog i prepoznatljivog arhitektonskog sklopa, koji se nenametljivo useljava u senzitivni kontekst postojeće lokacije.

Glavni motiv su kose krovne ravni koje se nadkriljuju nad osnovnim sadržajem, organizovanim u dvije korisne etaže, sa frontalno organizovanom poligonalnom terasom.

Jednostavna geometrija, i skoro puna simetrija volumena, ostvarili su nenametljivost novog sklopa, koji je lociran na kameni postament poligonalne kontrue – “okamenjene” izohipse terena.

Prizemlje je na koti 1.112 m od nivoa mora i sadrži restoranski dio koji se sastoji od sale, šanka, kuhinje i 2 toaleta za goste ,ostave i garderobera. Na potkrovlju se nalazi galerija sa ostavom. U podrumu objekta se nalazi magacin pica , magacin hrane, dva kupatila sa garderoberom, kotlarnica i kancelacija.

Konstrukcija objekta je armirano betonska livena na licu mejsta, sa ab ‐ zidnim platnima,

stubovima i gredama.

U materijalizaciji enterijera i eksteriejra preovlađuje drvo i kamen, a fasadna anvelopa ka jezeru je ostakljena, potpuno transparentna fasadna stijena visine dvije etaže.