Pretraga za:

Kategorija: Realizovano djelo

Autori: Veljko Radulović, Đorđe Gregović, Branislav Gregović

Naslov: Stambeni objekat – Vila Mistral, Herceg Novi

Investitor: Boris Peško

Godina realizacije projekta: 2014–2015

Vila Mistral locirana je na obalnom dijelu hercegnovskog naselja Savina. Lokacija je orijentisana na more i ulaz u zaliv, sa cjelodnevnom osunčanošću i izloženošću povoljnim klimatskim uslovima mikrolokacije.

 

Osnovni koncept predmetnog sklopa zasnovan je na prilagođavanju topografskim i funkcionalnim elemetnima konteksta uz realizaciju zahtjevnog programskog sadržaja koji je perdpostavljao visoke standarde stambenog konfora. Važan uticajni faktor je dimenzionalna restriktivnsot parcele i urbansitičkih parametara, a prije svega građevinskih zona i složenih topografskih karakteristika tla. U uslovima ovako definisanog konteksta, projetkni pristup je težio ostvarenju cjelovitog kompozicionog ansambla sa jasno prepoznatim podcjelinama u kojima se ostvaruju zone različitog ambijentalnog karaktera.

Raznovrsnost atmosfera koje se generišu ostvarenim sklopom omogućuje da vila funkcioniše u različitim režimima korištenja, za jednu ili više porodica koje mogu nezavisno konzumirati sve njene ambijetnalne potencijale. Otvaranjem centralnog djela suterenskog gabarita stvoren je središnji patio – vrt koji omogućuje da značajni sadržaji suterenskog dijela budu promovisani u atraktivan stambeni sadržaj i da istovremeno ostvare neprekinutu liniju komunikacije kroz čitav sklop objekta, počevši od prilaznog spoljašnjeg stepeništa. Ovim gestom unutrašnji sadržaji vile se prožimaju sa spoljašnjim prostorom, omogućujući razuđensot sklopa, provjetrenost i neophodnu zasjenčenost boravka.

Vila Mistral predstavlja ambijentalno i funkcionalno slojevit stambeni sklop generisan jednostavnim organizacionim i volumetrijskim rješenjima iz registra naslijeđa savremene mediteranske arhitekture, interpetiranim u zatečenom kontekstu.