Pretraga za:

Kategorija: Realizovano djelo

Autori: Veljko Radulović, Đorđe Gregović, Branislav Gregović

Naslov: Turističko-ugostiteljski objekat – Hotel Gradska kafana, Cetinje

Saradnici: Marko Bešović, spec. sci. arch., Denis Tahirović, spec. sci. arch.,
Marijana Marković, spec. sci. arch.

Investitor: GLOSARIJ CD

Godina realizacije projekta: 2018–2019

Postojeći objekat Gradske kafane lociran je na parceli koja je smejštena u centralnom jezgru Cetinja, i izlazi svojom fasadom na glavni gradski trg. Objekat je lociran pored dvorca kralja Nikole. Predstavlja sklop od 3 povezana elementa-objekta nastala u različitim vremenskim periodima. Glavni objekat je frontalno postavljen u odnosu na trg, i to je nekadašnje Bugarsko poslanstvo u Kraljevini Crnoj Gori, spratnsoti P+1. U nastavku je dograđen dio, spratnsoti P+1+pk, a kao poslednja dogradnja iz 80-ih godina prošlog vijeka, nastao je prizemni u funkciji nekadašnjeg restorana.

Novoplanirani arhitektonski sklop rezultat je strogih smejrnica Uprave za zaštitu kulturnih dobara, i pokušaja da se oblikovno raznorodna kompozicija objedini u jednu funkcionalnu i ambijentalnu cjelinu.

Projekat enteriejra je različito tretirao dio nekadašnjeg Bugarskog poslanstva, u odnosu na novi dograđeni dio. U obje zone projektovanje je vođeno sa namjerom interpretacije postojećih vrijednosti konteksta. Zona gradske kafane je obrađena u interpretaciji neoklasičnog ambijetna nekadašnjeg poslanstva, dok je dograđeni dio restorana savremeneija interpretacija dijaloga tradicionalnog kamenog zida i drveta u enterijeru.