Pretraga za:

Kategorija: Realizovano djelo

Autor: Dijana Vučinić / DVARP doo

Naslov:Vila Corso Levante, Kotor

Saradnici: Marija Ičević, Jovana Miljanić

Godina realizacije projekta: 2016–2018

Kada smo dobili zadatak za projektovanje na ovoj lokaciji jasno je bilo da moramo zauzeti stav ne samo u odnosu na status kulturne baštine u Boki i zahtjevne konzervatorske uslove i preporuke već prije svega u odnosu na veoma specifičnu mikrolokaciju. Vila Corso Levante nalazi se u Dobroti, Kotoru, na samoj obali mora od koje je dijeli uzan lokalni put. Ono što je bilo veoma važno kako vlasnicima kuće tako i nama je da fantastični pogledi prema zalivu ostanu primarni dio doživljaja svakog posjetioca. Željeli smo da ove vizure budu dio arhitekture. Zato smo se odlučili za staklene stijene i pogledi dominiraju enterijerom svake prostorije dok je pejzaž osnovni “dekor“ enterijera.

Odlučili smo se za savremeni arhitektonski izraz uz materijalizaciju koja će odgovarati zadatim uslovima. Svaka jedinica je jedan kubus sa pogledom prema zalivu i svaki kubus je minimalno rotiran koliko je dovoljno da zadrži privatnost u odnosu na jedinicu pored. Objekat je veoma male površine i osjećaj privatnosti je presudan kada se radi o samoj ekskluzivnosti smještaja na kojoj je klijent insistirao. Prizemlje objekta je jedna veća jedinica i spaja se sa terenom. Četiri kubusa se oslanjaju na prizemlje.

Na fasadi smo u skladu sa preporukama zadržali kamen, bijele boje. Kamen je iz okoline Podgorice i visokog kvaliteta što nam je dalo povoda da se ovim materijalom bavimo više kada je u pitanju oblikovanje. Kameni okvir oko svakog otvora sastoji se iz 14 segmenata tako da čine cjelinu. Ovi komadi su pričvršćeni za fasadu inoxnim nosačima koji su precizno napravljeni i montirani. Dijagonale koje oblikuju okvire nijesu ostavile mogućnost korekcije na samom gradilištu pa je sve unaprijed moralo biti veoma precizno pripremljeno.