Pretraga za:

Donatori organizacije nagrade 2019. godine

Dječji vrtić i jaslice u naselju Zagorič u Podgorici

Kategorija: Realizovano djelo

Autor: Miroslava Vujadinović

Naslov: Dječji vrtić i jaslice u naselju Zagorič u Podgorici

Investitor: Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Godina realizacije projekta: 2015–2016

Objekat kružne forme je nastao kao rezultat istraživanja kojim bi se zadovoljili parametri zadati UTU uslovima i smjernice važećeg Pravinika: koncept centralnog atriuma svodi dužinu komunikacija na najmanju moguću mjeru, i omogućava da se ispune zahtjevi u pogledu kapaciteta ustanove u odnosu na površinu objekta.

Planiran za boravak 200 djece: 5 radnih soba predviđenih za uzrast jaslica smještenih na spratu, i 6 radnih soba sa djecu uzrasta vrtića lociranih na prizemlju (18 djece po radnoj sobi površne 54m2). Ulaz za djecu uzrasta vrtića je odvojen od ulaza za djecu uzrasta jaslica, koji je ujedno i službeni ulaz. Ekonomski ulaz je izdvojen, i orijentisan na drugu pristupnu saobraćajnicu.

Atrijum je zajednički prostor sa funkcijom terase, prostora za igru, natkriven izdignutom staklenom nadstrešnicom radi slobodnog protoka vazduha. Na ovaj način je omogućeno prirodno osvijetjenje i ventilisanje komunikacija prizemlja i sprata, a otvaranjem staklenih stijena u prizemlju, dobija se jedinstven prostor sa holom i sobom za zajedničke aktivnosti. Različita boja vrata na radnim sobama olaksava orijentaciju unutar kružnih putanja.

Korištena je kombinacija tri osnovne i dvije složene boje u unutrašnjoj obradi podova, keramičkih pločica, vrata soba u odnosu na vrata sanitarija (po dvije boje u okviru jedne radne grupacije), uklađeno sa mobilijarem, a sve u cilju naglašavanja značaja boja u razvoju djece, i stvaranja bajkovitog enterijera.

Krug kao forma korišten je u detaljima spuštenog plafona komunikacija, prozorima stepenišnog prostora, unutrašnjoj i spoljašnjoj ogradi.Različitom debljinom stiropora obradjenog bavalitom različite granulacije, rasporedom po principu šah polja, uz pojedinačnu primjenu navedenih boja, razbijena je jednostavnost kružne fasade.

Uslužno-servisne djelatnosti u sklopu Ski centra Kolašin 1600

Kategorija: Realizovano djelo

Autor: dr Sonja Radović Jelovac / Studio Synthesis architecture and design

Naslov: Uslužno-servisne djelatnosti u sklopu Ski centra Kolašin 1600

Saradnici: Marija Lukić, dipl. inž. arh., Milić Đerković, dipl. inž. arh.

Investitor: Uprava javnih radova Crne Gore

Godina realizacije projekta: 2018

Objekat usluzno-servisnih djelatnosti u okviru Ski Resorta Kolasin 1600 predstavlja generator buduceg razvoja ovog ski centra, i drugih u neposrednom okruzenju. Ova arhitektonska realicija predstavlja ugledni primjer kako projekti malih razmjera daju visi kvalitet na makro razmjeri. Poseban izazov u toku projektantskog procesa je bio kako integrisati objekat sa jedinstvenim i netaknutim pejzazom planine Bjelasica, pa pored pazljivog uklapanja u ambijent, uspjesnost ove realizacije je u tome da je kao pilot projekat postao ugledni primjer za druge lokacije u okruzenju. Namjena objekta je ugostiteljski objekat sa rentiranjem sportske opreme za potrebe razvoja ski-centra na lokalitetu „Kolasin 1600“ u Kolasinu. Projektom je bilo potrebno koncipirati optimalno racionalno i funkcionalno rjesenje, koje se pored osnovne namjene koristi i za oddavanje staza i zicare. Tezilo se maksimalnoj povezanosti svih funkcionalnih cjelina.

Zbog konfiguracije terena, i kvalitetnije fun ckionalnosti, objekat se razvio kroz tri etaze, S+P+S na povrsini od 1640m2. U suterenu se nalaze tehnicki prostori i prostorije za garaziranje ratrak vozila za ciscenje ski staza i motornih sanki. U prizemlju objekta nalazi se skijasnica sa pratecim sadrzajima. Na spratu objekta se nalazi restoran sa kuhinjom i impozantnom terasom. Sa svih nivoa objekta je omogucen nesmetan pristup ski stazi svim korisnicima skijalista. Objekat odlikuju svedene linije sa blago pokrenutom formam koja poddava konture okolnog pejzaza. Korisceni materijali za spoljasnju i enterijersku obradu objekta su autohtoni materijali, drvo i kamen, u razlicitim dimenzijama, slogovima i debljinama sa reflektujucim staklom na kom se oslikava okolni pejzaz.

Chalet Jelovac, Kolašin

Kategorija: Realizovano djelo

Autor: dr Sonja Radović Jelovac / Studio Synthesis architecture and design

Naslov: Chalet Jelovac, Kolašin

Saradnici: Radovan Radović, dipl. inž. građ., Milić Đerković, dipl. inž.arh.

Investitor: Dušan Jelovac i Sonja Radović Jelovac

Godina realizacije projekta: 2017

Objekat Chalet Jelovac, predstavlja primjer uspjesne integracije u osjetjivi pejzaz nadomak Parka sume Dulovine u Kolasinu. Pozicioniran je uz linerani niz brezove sume koja ovoj lokaciji daje autenticnost i razliCitost kolorita i sjene promjenom godisnjih doba.

Kljucno za osmisljavanje arhitektonskog koncepta je bila veza prirode i kulture, kao i privatnog i javnog, sto je postignuto kroz adaptivna i multifunkcionalna rjesenja. Glavni cilj u kreiranju koncepta je bio da se ostvari dobra vizuelna, duhovna i fizicka veza sa jedinstvenim ambijentom kroz osluskivanje prirode i njenih procesa. Forma objekta je kompaktna,sa naglaskom na svedenoj volumetriji crnog krova od galvaniziranog lima koji se sa prednje-juzne i zadnje-sjeverne fasade spusta do kote terena. Istocna i zapadna fasada su oblozene letvama razlicitih sirina od „lucevine“ i skurama koje su u cjelosti pratile raspored vertikala na fasadi. Cilj ovakve intervencije je bio da se u surovim zimskim uslovima zatvaranjem skura ostavi utisak da je kuca „bez otvora“ nalik stogu sijena.Multifunkcionalnost objekta je ostvarena kroz razlicitost sadrazaja za boravak unutar objekta kroz cetiri etaze, a van objekta kroz aktivni pejzaz povrsine oko 900m2. Podrumski i tavanski prostor su planirani kao prostor za atelje, biblioteku, radionice i istrazivacko-kreativan rad,dok prizemlje posjeduje prostranu dnevnu sobu,kuhinju,predsoblje,toalete i garderober.Terase u prizmelju su pokrivene krovnim ravnima sa prepustom i formiraju kontinuiranu vezu sa dnevnom sobom i trpezarijom tako da predstavljaju nastavak ovih funkcija za vanjsko koriscenje cak i u nepovoljnim vremenskim uslovima. Na prvom spratu se nalaze tri spavace sobe, sa jedinstvenim „uokvirenim“ pejzazom kroz obilje otvora i prirodnog svjetla koje posjeduju.

Stambeni objekat – Vila Mistral, Herceg Novi

Kategorija: Realizovano djelo

Autori: Veljko Radulović, Đorđe Gregović, Branislav Gregović

Naslov: Stambeni objekat – Vila Mistral, Herceg Novi

Investitor: Boris Peško

Godina realizacije projekta: 2014–2015

Vila Mistral locirana je na obalnom dijelu hercegnovskog naselja Savina. Lokacija je orijentisana na more i ulaz u zaliv, sa cjelodnevnom osunčanošću i izloženošću povoljnim klimatskim uslovima mikrolokacije.

 

Osnovni koncept predmetnog sklopa zasnovan je na prilagođavanju topografskim i funkcionalnim elemetnima konteksta uz realizaciju zahtjevnog programskog sadržaja koji je perdpostavljao visoke standarde stambenog konfora. Važan uticajni faktor je dimenzionalna restriktivnsot parcele i urbansitičkih parametara, a prije svega građevinskih zona i složenih topografskih karakteristika tla. U uslovima ovako definisanog konteksta, projetkni pristup je težio ostvarenju cjelovitog kompozicionog ansambla sa jasno prepoznatim podcjelinama u kojima se ostvaruju zone različitog ambijentalnog karaktera.

Raznovrsnost atmosfera koje se generišu ostvarenim sklopom omogućuje da vila funkcioniše u različitim režimima korištenja, za jednu ili više porodica koje mogu nezavisno konzumirati sve njene ambijetnalne potencijale. Otvaranjem centralnog djela suterenskog gabarita stvoren je središnji patio – vrt koji omogućuje da značajni sadržaji suterenskog dijela budu promovisani u atraktivan stambeni sadržaj i da istovremeno ostvare neprekinutu liniju komunikacije kroz čitav sklop objekta, počevši od prilaznog spoljašnjeg stepeništa. Ovim gestom unutrašnji sadržaji vile se prožimaju sa spoljašnjim prostorom, omogućujući razuđensot sklopa, provjetrenost i neophodnu zasjenčenost boravka.

Vila Mistral predstavlja ambijentalno i funkcionalno slojevit stambeni sklop generisan jednostavnim organizacionim i volumetrijskim rješenjima iz registra naslijeđa savremene mediteranske arhitekture, interpetiranim u zatečenom kontekstu.

Turističko-ugostiteljski objekat – Hotel Gradska kafana, Cetinje

Kategorija: Realizovano djelo

Autori: Veljko Radulović, Đorđe Gregović, Branislav Gregović

Naslov: Turističko-ugostiteljski objekat – Hotel Gradska kafana, Cetinje

Saradnici: Marko Bešović, spec. sci. arch., Denis Tahirović, spec. sci. arch.,
Marijana Marković, spec. sci. arch.

Investitor: GLOSARIJ CD

Godina realizacije projekta: 2018–2019

Postojeći objekat Gradske kafane lociran je na parceli koja je smejštena u centralnom jezgru Cetinja, i izlazi svojom fasadom na glavni gradski trg. Objekat je lociran pored dvorca kralja Nikole. Predstavlja sklop od 3 povezana elementa-objekta nastala u različitim vremenskim periodima. Glavni objekat je frontalno postavljen u odnosu na trg, i to je nekadašnje Bugarsko poslanstvo u Kraljevini Crnoj Gori, spratnsoti P+1. U nastavku je dograđen dio, spratnsoti P+1+pk, a kao poslednja dogradnja iz 80-ih godina prošlog vijeka, nastao je prizemni u funkciji nekadašnjeg restorana.

Novoplanirani arhitektonski sklop rezultat je strogih smejrnica Uprave za zaštitu kulturnih dobara, i pokušaja da se oblikovno raznorodna kompozicija objedini u jednu funkcionalnu i ambijentalnu cjelinu.

Projekat enteriejra je različito tretirao dio nekadašnjeg Bugarskog poslanstva, u odnosu na novi dograđeni dio. U obje zone projektovanje je vođeno sa namjerom interpretacije postojećih vrijednosti konteksta. Zona gradske kafane je obrađena u interpretaciji neoklasičnog ambijetna nekadašnjeg poslanstva, dok je dograđeni dio restorana savremeneija interpretacija dijaloga tradicionalnog kamenog zida i drveta u enterijeru.

Mala hidroelektrana „Bistrica Majstorovina” – mašinska zgrada

Kategorija: Realizovano djelo

Autori: Marko Radonjić, dipl. inž. arh., Marija Stanojević, spec. sci. arh.

Naslov: Mala hidroelektrana „Bistrica Majstorovina” – mašinska zgrada

Saradnici: Ljubiša Bošković, dipl. inž. maš., prof. dr Uroš Karadžić, dipl. inž. maš.,
Rajka Velimirović, dipl. inž. građ., Bojan Bošković, spec. sci. građ.,
Iva Drašković-Kovačević, spec. sci. el., Goran Mičeta, spec. sci. građ.,
Stefan Rakočević, spec. sci. maš., doc. dr Radoje Vujadinović, dipl. inž. maš.

Investitor: HYDRO BISTRICA doo

Godina realizacije projekta: 2016–2017

Nekada su se u starim crnogorskim naseljima, koja su se većinom razvijala na obroncima brda, kuće nazivale zgradama. Mašinski inženjeri uključeni u proces projektovanja sporili su da objekat za smještaj opreme i turbina nazovemo kućom, jer se u njoj ne živi. Tako se zgrada koja je zapravo mehanizam uvriježila u terminologiju – mašinska zgrada. Kontekst u kojem se objekat nalazi čini klanac koji je rijeka probila. Kažu da u periodu kada se otapaju snjegovi, nosi ogroman rječni materijal sve od izvorišta nizvodno. Ovaj kontekst je dar koji smo morali da poštujemo. Uzeli smo od rijeke i prilagodili potrebi. Tako se lokacija kultivisala materijalom koji može naći u koritu same rijeke. Objekat djeluje kao da se nasukao na obalu i tu počinuo.

Drugi element konteksta je obližnja škola. Apstraktne forme i geometrijski oblici uzbuđuju maštu klinaca, a u dječjim crtežima, lišenima naturalnog, pregršt je predstava i priča. Od malih nogu je neophodno njegovati ideju o apstraktnom.

Cilj projekta je bio da objekat, osim djeci, približimo ljudima i otvorimo ga za posjetioce. Bar kontrolisano. Tako su formirani različiti kadrovi na unutrašnjost. Kružni otvori, staklene i rešetkaste ispune u vratima omogućavaju da se sva oprema vidi, a obezbjeđujući propisanu distancu. Mašinska zgrada tako nije zona zabranjenog pristupa. Proporcija mašinske zgrade izaziva fizičku logiku u kombinaciji sa pozicijom i pristupom. Objekat se pojavljuje (gornji rakurs) tek nakon prelaska preko odvodne vade, koja se nalazi nešto visočije od njega, pa je prvi utisak takav da djeluje znatno manji nego što zapravo jeste. Vrata izgledaju tako kao da su dimenzionisana prema čovjeku, a ne prema turbinama. Tek nakon što se približimo objektu, doživljava se njegova stvarna dimenzija.

Spoj oblutka, pigmentiranog betona, teksture drveta i okolnog zelenila djeluje u fenomenološkoj ravni. Objekat izaziva utiske koje nosimo u prstima i na koži. Osjećaj svježine rijeke pomiješan je sa opiljcima drveta koji mogu da nam se zariju pri nesmotrenom rukovanju grubom daskom. Puna ruka trnja od dasaka, umazani crvenom, skoro zemljanom masom, a noge modre od hladne vode – to je igra u prirodi.

Nacionalni restoran na Biogradskom jezeru, Kolašin

Kategorija: Realizovano djelo

Autori: Đorđe Gregović, Veljko Radulović, Branislav Gregović

Naslov: Nacionalni restoran na Biogradskom jezeru, Kolašin

Saradnik: Marko Bešović

Investitor: JP Nacionalni parkovi Crne Gore

Godina realizacija projekta: 2015–2018

Predmetni objekat lociran je na mjestu nekdašnjeg restorana, i nalazi se u blizini obale Biogradskog jezera, na kraju pristupnog platoa iz pravca Kraljevog kola u blizini objekta Centra za posjetioce i iznad šetališne staze oko jezera . Lokacija je zaravnjeni plato na strmom nagibu terena prema jezeru, i obrasla je kvalitetnim bukovim stablima. Novi objekat je pozicioniran bez ugrožavanja postojećih stabala, turističko‐ugostiteljskog je tipa, spratnosti Po+P+Pk.

Osnovna projektantska namejra podrazumjevala je ostvarivanje svedenog, funkcionalnog i prepoznatljivog arhitektonskog sklopa, koji se nenametljivo useljava u senzitivni kontekst postojeće lokacije.

Glavni motiv su kose krovne ravni koje se nadkriljuju nad osnovnim sadržajem, organizovanim u dvije korisne etaže, sa frontalno organizovanom poligonalnom terasom.

Jednostavna geometrija, i skoro puna simetrija volumena, ostvarili su nenametljivost novog sklopa, koji je lociran na kameni postament poligonalne kontrue – “okamenjene” izohipse terena.

Prizemlje je na koti 1.112 m od nivoa mora i sadrži restoranski dio koji se sastoji od sale, šanka, kuhinje i 2 toaleta za goste ,ostave i garderobera. Na potkrovlju se nalazi galerija sa ostavom. U podrumu objekta se nalazi magacin pica , magacin hrane, dva kupatila sa garderoberom, kotlarnica i kancelacija.

Konstrukcija objekta je armirano betonska livena na licu mejsta, sa ab ‐ zidnim platnima,

stubovima i gredama.

U materijalizaciji enterijera i eksteriejra preovlađuje drvo i kamen, a fasadna anvelopa ka jezeru je ostakljena, potpuno transparentna fasadna stijena visine dvije etaže.

Kategorija: Realizovano djelo

Autori: Đorđe Gregović, Veljko Radulović, Branislav Gregović

Naslov: Nacionalni restoran na Biogradskom jezeru, Kolašin

Saradnik: Marko Bešović

Investitor: JP Nacionalni parkovi Crne Gore

Godina realizacija projekta: 2015–2018

Predmetni objekat lociran je na mjestu nekdašnjeg restorana, i nalazi se u blizini obale Biogradskog jezera, na kraju pristupnog platoa iz pravca Kraljevog kola u blizini objekta Centra za posjetioce i iznad šetališne staze oko jezera . Lokacija je zaravnjeni plato na strmom nagibu terena prema jezeru, i obrasla je kvalitetnim bukovim stablima. Novi objekat je pozicioniran bez ugrožavanja postojećih stabala, turističko‐ugostiteljskog je tipa, spratnosti Po+P+Pk.

Osnovna projektantska namejra podrazumjevala je ostvarivanje svedenog, funkcionalnog i prepoznatljivog arhitektonskog sklopa, koji se nenametljivo useljava u senzitivni kontekst postojeće lokacije.

Glavni motiv su kose krovne ravni koje se nadkriljuju nad osnovnim sadržajem, organizovanim u dvije korisne etaže, sa frontalno organizovanom poligonalnom terasom.

Jednostavna geometrija, i skoro puna simetrija volumena, ostvarili su nenametljivost novog sklopa, koji je lociran na kameni postament poligonalne kontrue – “okamenjene” izohipse terena.

Prizemlje je na koti 1.112 m od nivoa mora i sadrži restoranski dio koji se sastoji od sale, šanka, kuhinje i 2 toaleta za goste ,ostave i garderobera. Na potkrovlju se nalazi galerija sa ostavom. U podrumu objekta se nalazi magacin pica , magacin hrane, dva kupatila sa garderoberom, kotlarnica i kancelacija.

Konstrukcija objekta je armirano betonska livena na licu mejsta, sa ab ‐ zidnim platnima,

stubovima i gredama.

U materijalizaciji enterijera i eksteriejra preovlađuje drvo i kamen, a fasadna anvelopa ka jezeru je ostakljena, potpuno transparentna fasadna stijena visine dvije etaže.

Poslovno-trgovinski objekat Aroma, Žabljak

Kategorija: Realizovano djelo

Autori: Nikola Novaković, dia i Nevena Mijušković, dia / ENFORMA doo

Naslov: Poslovno-trgovinski objekat Aroma, Žabljak

Investitor: Napredak AD Kotor

Godina realizacije projekta: 2018–2019

Poslovni objekat marketa smjesten je u atraktivan prirodni pejzaz Zabljaku, okruzen obroncima planine Durmitor. Prvi impuls u kreiranju masa rada se iz tog konteksta, pa se forma kuce bazira na izuzetno jednostavnoj i jasnoj arhitektonskoj tipologiji, pod snaznim uticajem okoline i planinskog makroambijenta. Spontanana igra krovova unosi dinamiku u cist naturalan arhitektonski izraz i simulira ritmicnost preklapanja nadvisujucih planinskih vrhova. Prefabrikovana konstrukcija presvucena je montaznim sendvic-panelima koji skladno artikulisu sa okolnim pejzazom i bjelinom planinskog vijenca. Modularnom tehnologijom gradnje od betonskih prednapregnutih panela unutrasnji prostor se oslobada konstruktivnog skeleta i postize se maksimalna funkcionalnost objekta.

Razlomljene krovne ploce vizuelno daju privid niza jedinica koje su u ukomponovane u jednovolumensku kucu, presvucenu dematerijalizovanim sterilnim omotacem. Ovim konceptualnim cinom arhitektura je podredena zatecenom ambijentu, blagonaklono prati prirodnu atmosferu i izrazava pozitivan stav prema okolnom pejzazu, a objekat se percipira kao dio snijeznih durmitorskih vrhova

Poslovno-komercijalni objekat Entext, Jadranska magistrala

Kategorija: Realizovano djelo

Autor: Nikola Novaković, dia / ENFORMA doo

Naslov: Poslovno-komercijalni objekat Entext, Jadranska magistrala

Saradnik: Zoran Spasić, dia

Investitor: Entext doo

Godina realizacije projekta: 2017–2019

Objekat Entext-a je projekat poslovno-izlozbenog karaktera, koji je lociran na magistralnom putu nadomak aerodroma Tivat. To je lokalitet koji je prva i poslednja slika Crne Gore i primorja koju stranci dozive ili ponesu sa sobom. Urbani i arhitektonski milje na toj slici se mogu okarakterisati kao neadekvatna predstava vrijednosti koje nasa zemlja posjeduje. Stoga je ideja za objekat proizasla iz potrebe za stvaranjem sopstvenog svijeta unutar haoticne urbane matrice.

Rukovodeni konceptom nepodr:Zavanja konteksta usled nekvalitetnih referenci u prostoru i dualistickom prirodom naziva kompanije stvoren je kubicni objekat introvertnog karaktera. Dualizam objekta se ogleda u sagledavanju unutrasnjeg prostora, unutar opne a van samog objekta, koji se sagledava kao spoljasnji prostor, ali je istovremeno dio unutrasnjosti. Jednostavna forma je nalik vizuelnoj barijeri ka spoljasnjosti unutar koje je stvorena mikro-klima i mikro-ambijent. Svojom materijalizacijom, funkcionalnom organizacijom i pricipom ,kuca u kuCi“, objekat je jasno distanciran i definisan u odnosu na okruzenje. Naglasenom horizontalnom komunikacijom objekat je prostorno i funkcionalno razgranicen – povezan glavnim pjesackim pristupom.

Nasuprot strogoj razgranicenosti od okoline na urbanom nivou stoji unitrasnjost objekta koja se enterijer preplice sa eksterijerom. Unutar krute opne otvara se ambijent sa dva objekta bez jasnih granica koji se medusobno dopunjuju i prozimaju. Fluidnost unutrasnjosti omogucava korisnicima visenamjenske prostore koji se po potrebi mogu lako prilagoditi potrebnoj namjeni. Akcenat u prostoru predstavlja oaza koju cine zeleni zid, vodeno ogledalo i skulpturalni element sa slapom vade, sto sve zajedno kreira mikro-klimu i autenticnu atmosferu objekta.