Search for:

Poziv za učešće na konkursu

Pozivamo vas da prijavom svojih radova uzmete učešće na ovogodišnjem konkursu za dodjelu Nagrade Božidar Milić, koja je osnovana sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonskog stvaralaštva, urbanizma, prostornog planiranja, zaštite graditeljskog nasljeđa, kao i unapređenja nastave iz oblasti arhitekture i građevinarstva.

Na osnovu PRAVILNIKA o dodjeli Nagrada Božidar Milić koji je donio Osnivač, imenuju su članovi dva žirija za tri kategorije Nagrade , koja se dodjeljuje kao priznanje za istaknuti doprinos iz oblasti arhitekture i urbanizma,

UNIVERZITET CRNE GORE, Arhitektonski fakultet u Podgorici, Porodica arhitekte Božidara Milića, kao Osnivači,  i Ministarstvo održivog razvoja u turizma Crne Gore, Ministarstvo kulture Crne Gore, Privredna komora Crne Gore, Glavni grad Podgorica, Opština Bar, Savez arhitekata Crne Gore, Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, kao Donatori

Objavljuju javni poziv

Konkurs za podnošenje prijava za dodjelu
nagrade BOŽIDAR MILIĆ 2021

Izvod iz pravilnika

 1. Prijavu za dodjelu Nagrade mogu podnijeti državni organ, organ državne uprave, organ lokalne uprave, naučne i druge institucije, nevladine organizacije, strukovne komore, i sva pravna i fizička lica.
 2. Pravilnik Nagrade Božidar Milić i elektronski obrazac za prijavu na konkurs za dodjelu Nagrade možete preuzeti na sajtu Arhitektonskog fakulteta UCG 
 3. Popunjeni obrazac i traženi prilozi šalju se elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected] sa naznakom:
  Prijava za Nagradu Božidar Milić 2021 u kategoriji: (naznačiti kategorij
 4. Datum objave javnog poziva kao i rok za slanje prijave biće naknadno objavljen.
 5. Kotizacija
  a) Prijavljeni u kategoriji Nagrada za kritičko-teorijski tekst se oslobađaju kotizacije, s tim što je potrebno dostaviti tri primjerka, koji će postati dio legata Božidara Milića, koji se nalazi u biblioteci Arhitektonskog fakulteta UCG.
  b) Prijavljeni u kategoriji Nagrada za realizovano djelo treba da uplate kotizaciju u iznosu od 50,00€ na žiro-račun:
  Arhitektonski fakultet UCG, GODIŠNJA NAGRADA BOŽIDAR MILIĆ
  Cetinjska br.2, 81000 Podgorica;
  510-0000000-100-57388, Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica
  PIB: 02016702
  c) Prijavljeni u kategoriji Nagrada za studentski rad su oslobođeni plaćanja kotizacije
 6. Nagrada se sastoji od plakete, povelje i novčanog iznosa.
 7. Neblagovremene prijave neće se razmatrati
 8. Dodatna obavještenja mogu se dobiti na e-mail adresi: [email protected]

Izložba

Učesnici konkursa će biti prezentovani na zajedničkoj izložbi svih prispelih radova.

Vreme i mesto održavanja izložbe će biti objavljeni naknadno.

Katalog

Učesnici konkursa prijavom potvrđuju svoju saglasnot da im rad bude izložen na zajedničkoj izložbi svih prispelih radova na kojoj će biti istaknuti dobitnici Nagrade. Svi izlagači imaju pravo na po jedan primerak kataloga koji mogu preuzeti na dan dodele Nagrade. Troškove naknadnog slanja kataloga poštom snosi sam autor.