Pretraga za:

NAGRADA BOŽIDAR MILIĆ 

osnovana je na inicijativu i pod pokroviteljstom porodice prof. dr Božidara Milića i Univerziteta Crne Gore Arhitektonskog fakulteta u Podgorici.

Razlog osnivanja nagrade

Nagrada koja nosi ime arhitekte i urbaniste prof. dr Božidara Milića osnovana je sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao iz oblasti arhitekture i arhitektonskog stvaralaštva, urbanizma i prostornog planiranja, zaštite graditeljskog nasljeđa i unapređenja nastave iz oblasti arhitekture i građevinarstva, gdje se samim tim ustanovljavaju kriterijumi za njeno vrednovanje u Crnoj Gori, kao i na međunarodnom nivou.

Kategorije nagrada

Nagrada Božidar Milić sastoji se od tri priznanja (iz svih oblasti u kojima se ogledao rad arhitekte, prof. dr Božidara Milića), a koja se dodjeljuju za:

1) Objavljenu knjigu ili kritičko-teorijske tekstove iz domena arhitekture, urbanizma, prostornog planiranja ili zaštite graditeljskog nasljeđa, kao i iz oblasti unapređenja nastave iz arhitekture i građevinarstva (udžbenika)

2) Realizovano arhitektonsko djelo i/ili urbanistički plan

3) Studentski rad nastao u okviru nastavnog programa, učešćem na javnim konkursima ili kao rezultat sopstvenog istraživanja na određenu temu.

ODBOR za dodjelu nagrade Božidar Milić čine predstavnici Osnivača
i po jedan predstavnik donatora i to:

✦ prof.dr Svetislav G.Popović, dipl.inž.arh. – UCGAF (predsjednik)

✦ prof. dr Igor Vušanović, predstavnik osnivača UCG

✦ prof. dr Saša Popović, predstavnik osnivača UCG

✦ prof.dr Marta M.Vukotić Lazar, dipl.ist. umj.– predstavnik osnivača porodice

✦ mr Jovo Popović, dipl.ing.građ. – predstavnik osnivača porodice

✦ prof.dr Dušan Vuksanović, dipl.inž.arh.–MORT

✦ Danilo Gvozdenović, dipl. pravnik, predstavnik Privredne komore

✦ Filip Aleksić, dipl.inž.arh.–predstavnik glavnog grada Podgorice

✦ Igor Milošević, dipl.inž.arh. – predstavnik opštine Bar

✦ mr Aleksandar Dajković, dipl. inž. arh.

✦ predstavnik Ministarstva kulture

✦ Marko Stjepčević, dipl.inž.arh.–predstavnik SACG