Pretraga za:

Pozivamo vas da prijavom svojih radova uzmete učešće na ovogodišnjem konkursu za dodjelu Nagrade 2021. godini.

Ovde možete pogledati uslove i način prijavljivanja.

Radovi koji konkurišu u 2021. godini

Kategorije nagrada

Pravilnikom o dodjeli nagrade Božidar Milić ustanovljavaju se: kategorije nagrade, postupak raspisivanja javnog poziva, te uslovi i postupak ocjenjivanja i dodjele same nagrade.

  1. U KATEGORIJI KRITIČKO-TEORIJSKI TEKST nagrada se dodjeljuje autorima za tekstove o arhitekturi i urbanizmu objavljenim u prethodnoj godini, kao i u tekućoj godini do datuma dodjele Nagrade.
  2. U KATEGORIJI REALIZOVANO DJELO nagrada se dodjeljuje autorima za izvedeno arhitektonsko ili urbanističko djelo na teritoriji Crne Gore, a koje je realizovano u prethodne dve godine do dodjele Nagrade.
  3. U KATEGORIJI STUDENTSKI RAD nagrada se dodjeljuje za rad studenta iz Crne Gore i sa crnogorskih univerziteta, nastao u okviru nastavnog programa, učešćem na javnim konkursima ili kao rezultat sopstvenog istraživanja

Arhiva radova